top of page

מדיניות הפרטיות לשימוש באתר

כללי

אנו מתייחסים בכבוד ובכובד ראש לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט www.jcatran-law.co.il (להלן: "האתר"). מדיניות פרטיות המפורטת להלן מתארת את האופן שבו אנו אוספים את המידע שאתה מחליט להעביר לידינו ומה אנו עושים בו.

אנו ממליצים לקרוא את המדיניות לפני השימוש באתר לפני מסירת פרטיך, לרבות פרטים אישיים מזהים ו/או רגישים.

בעל האתר מבהיר כי הינו רשאי לשנות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מעת לעת, ובהתאם לשינויים במבנה האתר, את האתר, לרבות התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים בו, ואת מדיניות הפרטיות בהתאם. על כן, הנך נדרש לחזור ולעיין במדיניות הפרטיות, מדי פעם, בכדי להקל עליך בידיעה מתי המדיניות עודכנה, אנו נצרף בתחילתה את תאריך העדכון האחרון.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדת לשני המינים בצורה שווה.

 

המידע הנאסף בעת השימוש באתר

אנו מקפידים כי מידע המזהה אותך באופן אישי יימסר לנו תמיד אך ורק ביוזמתך ובשליטתך, מתחת לכותרת "צור קשר" המופיעה באתר. במסגרת השארת הפרטים אתה עשוי להידרש למסור לנו מידע אישי כדוגמת כתובת הדואר האלקטרוני שלך, שמך, פרטי יצירת קשר וכיו"ב.

אנו לא נעשה כל שימוש בכתובת הדואר האלקטרונית שלך, מלבד לצורך יצירת קשר לקביעת פגישה לייעוץ משפטי.

 

עוגיות (Cookies)

בזמן הביקורים שלך באתר עשויות להישלח "עוגיות" (Cookies) למחשב שלך המזהות את הדפדפן שלך בצורה ייחודית. העוגיות לא פוגעות במחשב או בחוויית הגלישה. להיפך, אם נשתמש בעוגיות אלה, נעשה זאת כדי לשפר את איכות השירות שלנו ולהבין טוב יותר כיצד אנשים מתקשרים אתנו. ניתן גם בקלות להסיר כל עוגייה שהיא שנשלחה אליך מהאתר.

 

חשוב: מקרים חריגים ומיוחדים

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות ממך אם בעל האתר מאמין בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות הדין או למלא הליך משפטי; (2) להגן על הזכויות או הקניין של בעל האתר או של מי מטעמו; (3) לאכוף את תנאי השימוש; (4) לפעול כדי להגן על האינטרסים של מנוייו של בעל האתר או של אחרים; (5) במקרי חירום מתאימים, להגנתך, נמסור פרטים עליך.

אנו יכולים לנקוט באמצעי אבטחה שונים כדי להגן על השירותים שלנו וכן כדי לוודא קיומם של תנאי שימוש אלו. האמצעים יכולים לכלול סינון ובדיקה ואתה מסכים שננקוט באמצעים אלו.

 

אבטחת מידע

התקשורת עם האתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט, ולפיכך קיימת סכנה כי מידע יגיע לידי צדדים שלישיים. תכנים שתפרסם באתר עשויים להיות נגישים לכל משתמשי האינטרנט.

איננו בודקים את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט לצורך הגנה על האתר שלנו, ולכן באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו'), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, וכל שימוש שתעשה במידע או בשירותים הוא על אחריותך בלבד.

 

שונות

האתר שלנו עשוי לכלול קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט נוספים ברשת, בהם מדיניות אבטחת הפרטיות עשויה להיות שונה מזו המפורטת לעיל ולהלן. על כן, באחריותך לקרוא ולהסכים למדיניות הפרטיות המופיעה באתרים אלה, וזאת משום שאין לנו כל שליטה על המידע המופיע או הנאסף בהם.

בעל האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. בעל האתר רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

בנוסף, הרינו ליידע הורים או אפוטרופסיים של ילדים כי האתר נועד לפנות לקהל הרחב. בהתאם, באחריותכם לקבוע האם האתר ו/או כל חלק הימנו מתאים ו/או ראוי לשימוש ילדכם.

 

עדכון אחרון של מדיניות הפרטיות: 1/2/2023

bottom of page