פסק דין מהפכני בארה"ב - שידור תכנים באינטרנט שנקלטו באמצעות צלחת לווין "אישית", ללא א

בית משפט בארה"ב קובע כי שידור תכנים באינטרנט שנקלטו באמצעות צלחת לווין "אישית", ללא אישור בעלי הזכויות בהם, אינו מהווה הפרה של זכות יוצרים.


ביום 1.4.2013, בעניין WNET v. Aeroe Inc., קבע בית המשפט לערעורים בארה"ב, כי הקלטה והעברה של שידורים, ללא קבלת אישור בעלי הזכויות בהם, אינה מהווה הפרה של זכויות יוצרים, כל עוד מדובר בהעברה והקלטה של "עותק ייחודי" מתוך אותם שידורים, שנוצר לפי הזמנתו של המנוי.


חברת Aereo מספקת למנויה שירות שידורים באמצעות האינטרנט תמורת דמי מנוי חודשיים. Aereo מקליטה את התכנים מן האוויר, באמצעות "חוות אנטנות" שברשותה, ללא קבלת אישור מבעלי הזכויות בהם. כאשר מנוי מעוניין לצפות או להקליט תכנית מסוימת (היינו, כאשר המנוי לוחץ "צפה" או "הקלט" בשלט הטלוויזיה) נשלחת הוראה לשרת בחוות האנטנות, אשר בעקבותיה מוקצית למנוי מעין "אנטנה אישית" המכוונת לתדר של הערוץ בו משודרת התכנית. המידע שנקלט מן האנטנה מאוחסן בספריית קבצים אישית המוקצית למנוי על גבי השרת של Aereo ואזי מוזרמת (streaming), עם השהיה של מספר שניות, באמצעות האינטרנט לבית המנוי.


ABC, CBS, NBC, דיסני, WNET, ובעלי זכויות נוספים תבעו את Aereo, בטענה ששידוריה מהווים הפרה של זכויות היוצרים שלהם בתכנים, ובפרט הזכות הבלעדית שלהם להעמיד את תכניהם לרשות הציבור.

בית המשפט דחה את התביעה, תוך שהוא מתבסס על ההלכה שנקבעה בפרשת Cablevision ( Cartoon Network LP, LLLP v. CSC Holdings, Inc., 536 F.3d 121 (2d Cir.2008)) משנת 2008. לפי הלכת Cablevision השימוש במערכת הקלטה ביתית (DVR) המסופקת למנויים, אינו מהווה הפרה של זכויות היוצרים בשידור, משום שהקלטה של עותק ספציפי, הניתנת לצפייה רק על ידי הלקוח שהקליט אותה, אינה יכולה להיחשב כהעברה או הצגה "לציבור" מאחר והקהל הפוטנציאלי של אותה הקלטה הוא אך רק המנוי שביצע אותה והיא אינה זמינה "לציבור".


נציין, כי בשאלות של הפרת זכויות יוצרים בשידור, העברה או הצגה של תכנים קיימת חשיבות להראות כי השידור/העברה/הצגה המפרים נעשו לציבור מסוים, שאם לא כן מדובר בשימוש אישי שלרוב אינו מהווה הפרה (כגון יצירת עותק לשימוש אישי באמצעות מכשיר וידאו ביתי).


בעניין Aeroe בית המשפט חזר על הלכת Cablevision, תוך שהוא קובע כי מאחר והמערכת של Aeroe יוצרת עותק ייחודי ושונה לכל מנוי, הנשמר בספרייה קבצים אישית של אותו מנוי ואינו זמין לצפייה לאף מנוי אחר, קהל הצופים הפוטנציאלי של העותק הספציפי שנוצר על ידי המנוי הוא אך ורק המנוי שיצר את אותו עותק ולא "הציבור".


בית המשפט גם דחה את טענת התובעים כי הקצאת אנטנה אישית למנוי בחוות השרתים היא מעין "התחכמות" שנועדה למנוע מראש טענה כי Aeroe מפרה זכויות יוצרים בעת שהיא "מיירטת" תכני שידור מן האויר, בקובעו כי התובעים לא הצליחו להראות מדוע הקצאה למנוי של אנטנה אישית בחוות אנטנות מרוחקת שונה מהתקנה של צלחת לווין ביתית לקליטת שידורים על גג ביתו של המנוי.

#text