ארה"ב: דחיית דוקטרינת המכירה הראשונה

בית משפט פדרלי בניו יורק דוחה את דוקטרינת "המכירה הראשונה" ביחס למכירה חוזרת של קבצי מוזיקה בפלטפורמת מסחר אינטרנטית. ביום 31.3.2013, קבע בית המשפט המחוזי בניו יורק בעניין Capitol Records vs. ReDigi, כי דוקטרינת "המכירה הראשונה" (The First Sale Doctrine) בזכויות יוצרים אינה חלה על מכירת עותקי שירים באמצעות פלטפורמת מסחר אינטרנטית (באמצעות שירותי ענן), וכי אין להחיל דוקטרינה זו על עותקים שאינם מוחשיים.


דוקטרינת "המכירה הראשונה" קובעת כי בעלים של יצירה ממצה את זכות ההפצה הבלעדית שלו בעותק של היצירה בעת מכירת העותק לרוכש, כך שלאחר המכירה רשאי הרוכש למכור את העותק לצדדים שלישיים ללא אישור הבעלים (בדומה למכירה "יד שניה" של ספרים או דיסקים).

בית המשפט קבע כי הנתבעת, ReDigi, הפרה את זכויות היוצרים של התובעת, Capital Records, בכך שאפשרה לגולשים להשתמש בפלטפורמת המסחר האלקטרוני שלה כדי לסחור בקבצי מוזיקה דיגיטליים "משומשים" שרכשו הגולשים קודם לכן מ-iTunes (אשר בבעלות Apple Inc.).


כזכור, רק לאחרונה קבע בית הדין לצדק של האיחוד האירופי, בעניין Oracle Vs. UsedSoft, כי "כלל המיצוי" (הדומה לדוקטרינת "המכירה הראשונה" בארה"ב) יחול, בתנאים מסוימים, גם לגבי רכישת עותק דיגיטלי של תוכנה הניתנת להורדה דרך רשת האינטרנט וכי כל עוד המכירה משקפת את מלוא השווי הכלכלי של התוכנה המקורית שנרכשה, אין משמעות לאופן שבו התוכנה נמכרת: ע"ג עותק פיזי או עותק דיגיטלי שהגולש מוריד דרך האינטרנט.


מנגד, בעניין ReDigi קבע בית המשפט כי דוקטרינת "המכירה הראשונה" אינה חלה מאחר והמסחר באתר הנתבעת אינו בקובץ המקורי שנרכש על ידי הגולש מ-iTunes, אלא בעותק נוסף שנוצר על ידי ReDigi ומאוחסן בשרתי האתר, וזאת אף אם בסוף התהליך העותק המקורי נמחק ממחשב הגולש או נהפך לבלתי שמיש.


לגישת בית המשפט, דוקטרינת המכירה הראשונה יכולה לחול רק לגבי מכירה חוזרת של העותק המקורי עצמו, בעוד שהעלאת שיר ממחשב הרוכש לפלטפורמה הדיגיאטלית של ReDigi כרוכה בהעתקה ושכפול של העותק המקורי, אשר לרוכש העותק אין את הזכות לבצע. לדידו של בית המשפט, הדבר דומה לסחר "יד שניה" בקלטות משוכפלות של תקליטי ויניל (לגביו לא תחול הדוקטרינה), לעומת סחר בתקליט המקורי עצמו (לגביו תחול הדוקטרינה).


בית המשפט אף המשיך וקבע כי ההגנה הניתנת מכח הדוקטרינה, חלה לגבי עותקים מוחשיים בלבד ולא לגבי עותקים שאינם מוחשיים, ועל כן אינה ישימה בענייננו.