פסיקת בג"צ: תאגידים רב לאומיים הפועלים בישראל דרך האינטרנט אינם נדרשים לשלם מס ערך מוסף

ביום 11.3.2014, דחה בג"צ על הסף עתירה (בג"צ 6845/13 גיא אופיר, עו"ד נ' שר האוצר ואח'; מיום 11.3.2014) להורות לשר האוצר ולמנהל רשות המסים להתחיל לגבות מע"מ מתאגידים רב לאומיים הנותנים שירותים ומוכרים סחורות לישראלים דרך האינטרנט, כגון גוגל ופייסבוק.

בעתירה מבוקש להורות על רשות המיסים לנהוג בתאגידים רב לאומיים כפי שנוהגים ביתר הנישומים בישראל, דהיינו להקדים משלוח של דרישה לתשלום מע"מ ורק לאחר מכן לאפשר לתאגידים אלה לשכנע את רשות המס מדוע אין לחייבם במע"מ. זאת, על אף העובדה שתאגידים אלה מקיימים פעילות עסקית ענפה בישראל, הכוללת התקשרות בעברית עם מקבלי שירות שהם תושבי ישראל; תשלום בשקלים; התאמת השירות או הטובין למשק הישראלי; נקיטת פעולות שיווק ישירות לגיוס לקוחות ישראלים; משלוח דיוור ישיר בתוך ישראל ללקוחות ישראלים; וכן רישום עשרות סימני מסחר במטרה להגן על נוכחותם העסקית של תאגידים אלה בישראל. אף על פי כן, האחרונים אינם נדרשים לשלם מע"מ באופן שיוצר להם יתרון בלתי הוגן כלפי תאגידים ישראליים המתחרים בהם.

שתי (2) הבעיות העיקריות בהחלת הוראות חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "החוק") על חברות רב לאומיות הינן: "מקום העסקה" ו"רישום העוסק". בהקשר זה עולה השאלה מה "מקומה" של פעילות המתבצעת במרחב הסייבר, וכיצד משליך הדבר על רישום על פי החוק בישראל של תאגידים בינלאומיים המבצעים פעילות באינטרנט.

שר האוצר ומנהל רשות המסים טענו כי ""מהפכת האינטרנט" יצרה מציאות חדשה ומתפתחת באופן תדיר, המעוררת שאלות סבוכות של מיסוי בינלאומי... יש להביא בחשבון לא רק את התשובות לפי דין המס הישראלי, אלא גם את התשובות שיינתנו להן בדיני המס של מדינות אחרות". לטענתם, סוגיה זו הנמצאת בבדיקה ובקרוב צפוי להתפרסם חוזר מקצועי בנושא. משכך העתירה מוקדמת ויש לדחותה על הסף.

שופטי בג"ץ קבלו את טענות המשיבים ודחו את העתירה על הסף. השופטים ציינו כי אופן יישומו של החוק על תאגידים רב לאומיים, ככל שמדובר בעסקאות או בפעילות המבוצעות דרך רשת האינטרנט, עלול לעורר שאלות מורכבות שעשויה להיות להן השלכה רחבה. לאור תשובת שר האוצר ומנהל רשות המסים לפיה הגורמים המקצועיים האמונים על אכיפת החוק עמלים על גיבוש חוזר בנושא זה, וכי החוזר האמור צפוי להתפרסם בתקופה הקרובה במטרה להסדיר את העניין ולספק מענה לטענות המועלות בעתירה, קבע בית המשפט כי יש לדחות את העתירה על הסף ולאפשר למשיבים פרק זמן סביר לגיבוש עמדתם בנושא.

לקבלת יעוץ וליווי משפטי בנושא, ניתן ליצור קשר עם משרדנו בטלפון: 077-7008072, בנייד: 054-6707072 או בדוא"ל jcatran.law@gmail.com