הגנה על הפרטיות: פסיקה דרמטית של בית הדין העליון באיחוד האירופי – הזכות להישכח גוברת על האינטרסים של

ביום 13.5.2014, המשיך בית הדין הגבוה לצדק של האיחוד האירופי במגמה הכללית שאנו רואים באירופה בתקופה האחרונה להחמיר עם חברות האוספות, מנתחות, מספקות וסוחרות במידע אישי של משתמשים.

בפסק דין זה קובע בית הדין כי זכותו של כל אדם לבקש מבעלי מנוע חיפוש להסיר מידע אישי לגביו (או לחילופין לא לאפשר הגעה למידע זה). היה ובעל מנוע החיפוש יסרב לכך, אותו אדם יהיה זכאי לפנות לבית המשפט או לרשות ההגנה על הפרטיות של האיחוד (The Data-protection Authority) לדאוג לביצוע בקשתו.

יתרה מאת, קובע בית הדין כי על גוגל, חברה אמריקאית המעבדת ושולטת על מידע אישי של משתמשים, לציית לחוקי האיחוד האירופי.

חשוב לציין כי פסיקה זו קובעת לראשונה כי למשתמשים קיימת ה"זכות להישכח" (The right to be forgotten) ממאגרי המידע המקוון, וכי חוקי הפרטיות באירופה חלים גם על חברות שאינן אירופאיות (חברות אמריקאיות, ישראליות ועוד).

במאמר מוסגר נזכיר כי פסיקה זו תואמת את עקרונות התקנה (Regulation) החדשה הצפויה להתפרסם בחודשים הקרובים באירופה ולהחליף את הוראות הדירקטיבה הקיימת, כפי שפרסמנו בעבר.

לקריאת פסק הדין: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d523e93f26cc6b480aa5d3ba34093e7301.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaNmNe0?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=370075

לעיון במאמר לגבי הוראות התקנה החדשה:

http://www.jcatran-law.com/#!-/cilw/7DB79EBD-263A-4C4B-B756-F9E79D8B964D