הזכות להישכח בישראל – הצעת חוק חדשה לתיקון חוק הגנת הפרטיות הונחה בפני הכנסת

האם אנו עדים לתיקון דרמטי בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981 ("החוק") והכרה ב"זכות להישכח" בדין הישראלי?

ביום 21.7.2014 הונחה בפני הכנסת הצעת חוק חדשה לתיקון החוק הקיים, על ידי ח"כ עפר שלח וחברי כנסת נוספים, אשר מטרתה לאפשר לאזרח להוריד משרתי החיפוש האינטרנטיים מידע אשר יש בו כדי לפגוע בפרטיותו ובשמו הטוב, ובכך להסב נזק לחייו. הצעת החוק הוגשה בעקבות הפסיקה האחרונה של בית הדין האירופי כנגד גוגל (Google Inc.) בעניין זה. מאז הפסיקה הוגשו למעלה מ-40,000 אלף בקשות של אזרחי האיחוד האירופי לגוגל להפסקת הפניות האינדקס למידע המפורסם עליהם ברשת האינטרנט.

חשוב להדגיש כי הזכות למחוק את המידע משרת החיפוש (בכינוייה "הזכות להישכח"), אינה זכות מוחלטת. ישנם מקרים רבים שבהם זכותו של הציבור לדעת והצורך הציבורי להיותו של המידע חשוף לכל יגברו על זכותו של הפרט להסרת המידע מהרשת והנזק שנגרם לו כתוצאה מהיותו חשוף לכל. בהתאם להוראות הצעת החוק תפקידו של בית המשפט יהיה לאזן בין זכויות אלה.

בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי "בניגוד לכתבות בעיתונות הכתובה או האלקטרונית, שהן חד פעמיות במהותן וחולפות עם הזמן, האלגוריתם של מנועי החיפוש מייצר קונטקסט סיפורי חדש, אשר לעיתים עלול להוביל להכפשתו ופגיעה בשמו הטוב של אדם, אם בצדק ואם לאו, ועלול לייצר נזק ממשי לחייו, לעבודתו ולפרטיותו... ללא קיומם, לא היה מיוצר אותו הקשר בין סיפורים שונים המסוגל להסב נזק לפרט – נזק שהוא אינו מידתי, וכתוצאה מהעובדה שהאינטרנט "אינו שוכח", נזק שגם אינו מוגבל בזמן".

הגיע הזמן להכיר ב"זכות להישכח" לדין הישראלי, ולאפשר לאזרחים לשלוט על המידע המפורסם עליהם. שכן הבעיה העיקרית של הפרסום באינטרנט נובע מהנצחיות של המידע ברשת. יש מקום להגביל בזמן פרסומים, כתבות ו/או סיפורים על אזרחים באופן שיהיה סביר ומידתי.

לייעוץ בנושא ניתן לפנות אל משרדנו

משרד: 077-7008072

דוא"ל: jcatran.law@gmail.com