פסיקה (ישראל): חברה בינלאומית המנהלת את עסקיה באמצעות האינטרנט תתדיין במקום שבו נמצאים לקוחותיה ולא

ביום 19.7.2015 בת"צ 19529-06-14 חוטה נ ' .Booking.com B.V ואח' (19.7.2015, להלן: "פרשת בוקינג") חיזק בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו את המגמה שנקבעה בפרשת פייפאל (כפי שיפורט להלן) בשאלת ברירת הדין לגבי חוזים הנכרתים באינטרנט ותוקפן של תניות שיפוט בחוזים אלה. בית המשפט קבע כי על אף הקבוע ב"תנאי השימוש" באתר האינטרנט של חברה בינלאומית, המפנים לחוקים ולבתי משפט זרים, על החברה הבינלאומית המנהלת עסקיה באמצעות האינטרנט לצפות כי תבוא להתדיין במקום שבו נמצאים לקוחותיה, אשר במקרה זה - בישראל.

רקע: בתביעה הייצוגית בפרשת בוקינג הגיש מר דוד חוטה ("המבקש") בקשה לבית המשפט להמציא את בקשת האישור ומסמכי התביעה הייצוגית ל-Booking.com Israel Online Hotel Reservations Ltd. ("בוקינג הישראלית") כהמצאה לידי Booking.com B.V. (להלן: "בוקינג") אשר מקום מושבה בהולנד. לחילופין, ביקש המבקש מבית המשפט לאשר המצאה מחוץ לתחום בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 ("התקנות") על מנת להביא את בוקינג למשפט בישראל.


הבקשה הוגשה במסגרת תובענה ייצוגית, שהגיש המבקש בטענה, כי בוקינג, המפעילה אתר להזמנת שירותי מלונאות, המותאם גם לשפה העברית, מבצעת הטעיה כנגד הגולש הישראלי המזמין באמצעות האתר חדר במלון בישראל, כאשר, בניגוד להוראות הדין בישראל המחיר המוצג באתר אינו כולל את רכיב המע"מ, עובדה אשר לטענת המבקש מוסתרת מהלקוחות וגורמת אף לפגיעה במתחרותיה של בוקינג. טענה נוספת של המבקש היא, כי במסגרת ההזמנה, מוצג תחילה המחיר בשקלים ולאחר מכן מתבצעת טרנספורמציה בלתי חוקית למחיר דולרי. לטענת המבקש בכך מתבצעת הטעיה של הצרכן.


בית המשפט קיבל את טענות בוקינג כי אין לראות בהמצאה לחברה הישראלית כהמצאה לבוקינג. אולם, לגבי ההמצאה מחוץ לתחום החל דיון מרתק.


אחת הטענות שהועלו על ידי בוקינג היא שהתובענה צריכה להתברר בהולנד ועל פי הדין ההולנדי, וזאת בשל תניית השיפוט וברירת הדין המצויה ב"תנאי השימוש" באתר האינטרנט של בוקינג. כנגד טענות אלו חזר בית המשפט על ההחלטה שנקבעה בת"צ 39292-04-13 קלינגהופר נ' Paypal Pte. Ltd, מיום 3.5.15 (להלן: "החלטת פייפאל"), בה נקבע כי תנייה דומה באתר פייפאל, המפנה לדין סינגפור וקובעת כי מקום הדיון יהיה בבית המשפט בסינגפור, מהווה תנייה מקפחת על פי חוק החוזים האחידים ועל כן היא בטלה.

בית המשפט קבע כי המקרה הנדון דומה למקרה פייפאל במובן זה שגם במקרה זה, נדונה חברה הנותנת, באמצעות האינטרנט, שירות למאות אלפים של אזרחים ישראלים. לצורך מתן השירות האמור היא מקיימת אתר אינטרנט בעברית, המיועד לאזרחי ישראל, ואף נותנת שירותי תמיכה המיועדים לקהל לקוחותיה בישראל. במצב דברים זה, חיוב לקוחות בוקינג, כמו לקוחות פייפאל, הישראלים להתדיין בבית משפט בהולנד ועל פי הדין ההולנדי, היא באופן מובהק הוראה שכל תכליתה לחסום את דרכם של הלקוחות לממש את זכויותיהם כלפי המשיבה ועל כן היא בטלה.

לטענת בוקינג, עמדת בית המשפט בהחלטת פייפאל אינה מחייבת את בית משפט זה והיא הפנתה לפסק הדין בעניין אמזון (ת.א (מחוזי ת"א) 30008-10-13 פרמייר ים המלח מעבדות קוסמטיקה בע"מ נ' Amazon.com Inc, מיום 19.3.15 (להלן: "החלטת אמזון"), אשר קובע כי אדם החותם על הסכם אינטרנטי מקוון מחויב בתנאיו ומוחזק כמי שקראם. אולם גם טענה זו נדחתה על ידי בית המשפט, משום שאין בכך בכדי להכשיר תנייה מקפחת כאמור.


אשר לטענה כי הפורום הנאות לדון בתובענה הוא הפורום ההולנדי על פי מבחן מירב הזיקות, גם טענה זו נדחתה על ידי בית המשפט, נוכח העובדה שמדובר בנושא ישראלי מובהק, ומשום שעילת התביעה מתייחסת רק ללקוחות הישראליים של חברת בוקינג, אשר רק לגביהם נטען כי בוקינג אינה מיישמת בעבורם את הוראות החוק הקובעות כי על המחיר המפורסם לכלול את המע"מ, וזאת כאשר בוקינג מפעילה את האתר, בין היתר, בישראל, בעברית ופונה ללקוחות הישראלים.


לפיכך הזיקות לפורום הישראלי הן: הלקוחות הישראלים המשתמשים בשירותי בוקינג להזמנת חדרים במלונות; בתי המלון הישראלים שמשתמשים בשירותי בוקינג לצורך שיווק וקבלת הזמנות און ליין מלקוחות, ביניהם לקוחות ישראלים; העילה מתבססת על הפרת חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1982 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") בהקשר הנוגע לישראלים בלבד (סעיפים 17א ו- 17ד' לחוק הגנת הצרכן בהקשר של שירותי מלון), ועל הפרת חוק החוזים האחידים, שגם הוא חוק ישראלי; והזיקה העיקרית היא, שהעילה הנטענת היא אך ורק בנוגע להזמנת חדרים במלונות בישראל על ידי ישראלים המשתמשים באתר בוקינג. מכאן שמירב הזיקות בהקשר לתובענה ייצוגית זו דווקא מפנות לישראל כפורום הנאות ולא להולנד.


עוד ציין בית המשפט, כי לכך יש להוסיף שיקולי מדיניות ושיקולי ציפיות סבירים של הצדדים המצביעים על כך שחברה בינלאומית המנהלת את עסקיה באמצעות האינטרנט תבוא להתדיין במקום שבו נמצאים לקוחותיה ולא להפך.לקבלת יעוץ וליווי משפטי בנושא, ניתן ליצור קשר עם משרדנו בטלפון: 03-6508064 או בדוא"ל josephc@jclaw.co.il.