הגנת הפרטיות: אפליקציות ללא מדיניות פרטיות? Google הולכת למחוק אתכן מה-Play Storeחברת Google החליטה לפעול למען הגנת הפרטיות עקב השימוש באפליקציות. השבוע, שלחה חברת הענק הודעה אלקטרונית (eMail) למפתחי אפליקציות ברחבי העולם, שבה היא מזהירה כי אפליקציות המפרות את מדיניות ההגנה על הפרטיות של Google תוסרנה מה-Play Store לאלתר.


בהודעה נמסר למפתחים על השינויים הבאים, כדלקמן:

  1. כי הינם נדרשים לצרף קישורית (Link) באפליקציה, שתפנה למדיניות הפרטיות בעמוד ה-Store Listing וכן בתוך האפליקציה עצמה. מדיניות הפרטיות חייבת לפרט, בצורה ברורה, כיצד האפליקציה אוספת, משתמשת ומשתפת את המידע הנאסף על המשתמשים, לרבות טיבם של הצדדים השלישיים שעמם מידע זה משותף. לחילופין, המפתחים רשאים לבחור להשתמש במנגנון opt-out על ידי הסרה של הדרישות לקבלת אישור לאיסוף מידע אישי או אישי-רגיש על המשתמש באפליקציה.

  2. כי אפליקציות המנהלות מידע אישי או רגיש של משתמשים מחוייבות לשמור על מידע זה באופן מאובטח, לרבות העברת המידע באמצעות כלי הצפנה מודרניים (למשל, דרך HTTPS).

  3. כי על המפתחים לבצע את השינויים הנדרשים עד ליום ה-15.3.2017. היה ולא יעמדו בדרישותיה של Google עד למועד זה, המפתחים מסתכנים בכך שהחברה תגביל את הניראות של האפליקציה או אף תסיר אותה מה-Play Store.

נזכיר כי צעד זה של הגנה על משתמשי האפליקציות מפשעי סייבר מצד Google ממשיכה את הקו שנקטה חברת Apple (ביום ה-21.12.2016) במטרה לשפר את אבטחת המידע לגבי משתמשי האפליקציות, על ידי כך שאפליקציות ה-iOS נדרשות להשתמש בחיבורי רשת מאובטחים על גבי ה-HTTPS. אולם, Apple לא קבעה מועד מדויק לכך.


(מקור: techrepublic.com)