top of page
חיפוש
  • jcatranlaw

הסכם מייסדים בסטארטאפ


עליתם על רעיון גאוני לעסק. החלטתם להקים חברה. מעבר לעריכת תקנון חברה, כנדרש להקמת כל חברה (על פי דין), למה צריך הסכם מייסדים?


הסכם מייסדים (Founders Agreement) הוא מסמך חשוב ומרכזי ביותר בתהליך הקמת חברה חדשה. הסכם זה הינו הסכם בין בעלי המניות הראשונים שהקימו את החברה. הוא מגדיר את היחסים המשפטיים והעסקיים בין בעלי המניות המייסדים של החברה ומגדיר את התנאים והמניעים המשמעותיים לבניית החברה עצמה.

הסכם מייסדים, שהינו הסכם בעלי מניות כולל כמה נושאים מרכזיים כגון:

  • חלוקת המניות בין המייסדים וכן התנאים להכנסתם/הוספתם של מייסדים חדשים

  • הסדרה של זכויותיו המשפטיות והעסקיות של בעל מניות מייסד בחברה.

  • מניעת ניגודי עניינים והגדרת מתן זכויות למייסדים

  • הגדרת תפקידי המייסדים בחברה, כמו גם המחויבויות והמשימות המשותפות שלהם

  • הסדרת זכויות יוצרים ומתן רשיונות לטכנולוגיות ולסיום פיתוח מוצרים ושירותים

  • תנאים נוספים כמו תקופת זמן והשקעה מינימלית של המייסדים והחובות והזכויות שלהם במקרה של חובות מס ופירוק החברה.

אז מה בעצם ההבדל בין תקנון חברה להסכם מייסדים?

תקנון חברה והסכם מייסדים הם שני מסמכים שונים מבחינת מטרותיהם ותפקידם.

תקנון החברה הוא מסמך רשמי המגדיר את המתווה המשפטי והעסקי של החברה. הוא מכיל את החוקים והתקנות שמגדירים את סמכויותיו של מנכ"ל החברה, יכולות הדירקטורים והמנהלים השונים בחברה, המבנה הארגוני, חלוקת הסמכויות והמשימות המפורטות של האנשים השונים בחברה, יחסים מול צדדים שלישיים ועוד.

מהצד השני, הסכם מייסדים הוא מסמך פרטי של המייסדים של החברה. הוא מגדיר את היחסים המשפטיים והעסקיים בין המייסדים בלבד ומסייע להם להתגבר על כל הקשיים הקשורים להקמת החברה והנהלתה בעתיד. הסכם מייסדים מגדיר את התנאים והמניעים לבניית החברה ומכיל נושאים כגון חלוקת המניות, זכויות יוצרים, תפקידי המייסדים ועוד כאמור.

עוד נדגיש, בשל אופיים השונה, הסכם מייסדים הינו מסמך סודי לעומת תקנון חברה המופקד ברשם החברות ואשר הינו זמין לעיון על ידי כל אדם, לרבות מי שאינו חלק בחברה.


לסיכום, תקנון החברה והסכם מייסדים הם חשובים לחברה חדשה ושני המסמכים משלימים אחד את השני ומסייעים להקים חברה רצינית ויציבה.


משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום הקמת חברות, לרבות בעריכת הסכמי מייסדים ובעלי מניות ומתמחה בדיני חברות בארץ ובחו"ל. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.


9 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page